Pracovníci

PhDr. Mária Ďuríková, riaditeľka poradne, logopéd

Mgr. Ľubica Babulicová, špeciálny pedagóg

Mgr. Veronika Bangová, psychológ

Mgr. Marta Hradilová, špeciálny pedagóg

Mgr. Martina Šimová, logopéd

Mgr. Simona Tittelová, psychológ