Pre rodičov

Prednášky:

 • Odmena a trest vo výchove
 • Čo má dieťa vo veku 3.,4.,5-tich rokov zvládnuť
 • Kedy je dieťa zrelé do školy?
 • Ako vychovať šťastné dieťa
 • Ako naučiť dieťa hodnotám
 • Máte nepokojné dieťa?
 • Ako rozvíjať reč u detí raného veku
 • Ako zvládať stres a udržať si duševné zdravie
 • Tvorivosť a výchova k nej

Poradenstvo:

 • Sociálne poradenstvo pre rodičov detí so zdravotným postihnutím vrátane poskytnutia žiadostí o peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP, ako aj poskytnutia pomoci pri ich vyplnení a skompletizovaní
 • Psychologické poradenstvo pre rodičov
 • Poradenstvo pre oblasť špeciálno-pedagogických problémov vrátane poskytnutia pracovných listov na rozvíjanie jednotlivých funkcií u detí
 • Poradenstvo v oblasti logopedických ťažkostí detí