Pre učiteľov

Tréningové kurzy:

 • zamerané na prácu so stimulačnými programami pre deti
 • zaostávajúce vo vývine niektorých psychických funkcií

Prednášky:

 • Poruchy pozornosti a hyperaktivitaIntegrované dieťa v MŠ
 • Dyslexia v predškolskom veku?
 • Syndróm vyhorenia
 • Ako zvládať stres a udržať si duševné zdravie
 • Integrácia mentálne postihnutého dieťaťa

Dotazníkové metódy:

 • Autodiagnostický dotazník – „Tvorivosť v práci učiteľa“ – „Humanistická koncepcia vyučovania“
 • Tvorivá klíma na pracovisku
 • Meranie štýlu vedenia
 • Zistenie sociálnej atmosféry na pracovisku
 • Connersova posudzovacia škála